Serwis i dozór techniczny

Firma Kemper Baumaschinen oferuje klientom posiadającym własne urządzenia coroczne przeglądy techniczne i kontrole bezpieczeństwa (zwane dawniej w Niemczech: UVV-Prüfung).

Przegląd może się odbyć bezpośrednio u klienta lub w naszym warsztacie. Jeśli okaże się, że naprawy nie są konieczne, to przegłąd taki trwa tylko dwie do trzech godzin, po upływie których urządzenie klienta nadaje się znów do użytkowania. O terminie kolejnego obowiązkowego przeglądu i kontroli poinformujemy klienta automatycznie na miesiąc przed terminem.

przejdź do formularza kontaktowego